مجموعهٔ آموزشی ملل مفتخر است با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسهٔ دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان، اقدام به برگزاری همایشی در رابطه با پتانسیل‌های اشتغال و تحصیل در زبان فرانسه کند تا دانشجویان عزیزمان را با انواع فرصت‌های شغلی پس از طی کردن دوران تحصیل خود در...

read more